/msx/6.png
 
 首页  学院概况  人才培养  科学研究  党群工作  学生管理  招生就业  校友工作  信息公开  师生作品  资料下载 
 
文章详情
当前位置: 首页>>信息公开>>院务公开>>正文
 
美术与设计学院2020年 9 月份工作完成情况
2020-10-08 09:11     (点击次数:)

                                                                                                                                                                                                                                           
 

部门

 
 

序号

 
 

工作内容

 
 

完成时间

 
 

责任人

 
 

参与人

 
 

备注

 
 

教学工作

 
 

1

 
 

未上网课的差漏及补课安排

 
 

20209

 
 

童玲

 
 

视觉传达教研室人员

 
 

完成

 
 

2

 
 

写生、考察计划及安排

 
 

20209

 
 

陆序彦

 
 

各教研室

 
 

完成

 
 

3

 
 

实习基地考察工作及实习安排

 
 

20209

 
 

陆序彦

 
 

各教研室

 
 

完成

 
 

4

 
 

组织开学补考

 
 

20209

 
 

童玲

 
 

院部相关教师

 
 

完成

 
 

5

 
 

数字课程资源建设研讨会

 
 

20209

 
 

童玲

 
 

视觉传达教研室人员

 
 

完成

 
 

6

 
 

专升本学生的安排

 
 

20209

 
 

童玲

 
 

各教研室

 
 

完成

 
 

7

 
 

省级一流专业申报

 
 

20209

 
 

童玲

 
 

书法学和美术学专业教研室全体成员

 
 

完成(亮点)

 
 

8

 
 

2019版培养方案进行修改

 
 

20209

 
 

童玲

 
 

书法学教研室全体教师

 
 

完成

 
 

9

 
 

大学生工业设计大赛作品报送。

 
 

20209

 
 

陆序彦

 
 

环境设计教研室全体成员

 
 

完成

 
 

10

 
 

开展集体备课教研活动;

 
 

20209

 
 

童玲

 
 

环境设计教研室全体成员

 
 

完成

 
 

11

 
 

召开专业建设研讨会;

 
 

20209

 
 

陆序彦

 
 

环境设计教研室全体成员

 
 

完成

 
 

12

 
 

教职工健康打卡和疫情防控工作

 
 

20209

 
 

谢光绎

 

陆序彦

 
 

持续进行中

 
 

 

 

 

 

学生工作

 
 

13

 
 

学生健康排查及疫情防控工作

 
 

20209

 
 

 
 

学生辅导员

 
 

持续进行中

 
 

14

 
 

贫困建档工作

 
 

20209

 
 

 
 

学生辅导员

 
 

进行中

 
 

15

 
 

毕业生就业率统计

 
 

20209

 
 

 
 

辅导员及班主任

 
 

完成

 
 

16

 
 

征兵宣传工作

 
 

20209

 
 

 
 

辅导员及班主任

 
 

完成

 
 

17

 
 

学生心理健康排查

 
 

20209

 
 

 
 

辅导员及班主任

 
 

持续进行中

 
 

18

 
 

学费催缴工作

 
 

20209

 
 

 
 

辅导员及班主任

 
 

持续进行中

 

关闭窗口

湖南人文科技学院美术与设计学院